Scroll Top
CONSULTING & MANAGEMENT
INTERIM MANAGEMENT
HODNOTOVÉ STRATEGIE
SLUŽBY

Nabízím profesionální manažerské řešení pro malé, střední i velké firmy, které chtějí stabilizovat či růst, inovovat a zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu.

BUSINESS STRATEGIE

nové strategie
redefinice strategie
definice cílů
finanční analýza
inovativní změny
plánování
hodnotová nabídka (VPD)

GO TO MARKET STRATEGIE

popis trhu
hodnota pro trh
analýza mezer
zákaznická portfolia
scénáře penetrace
distribuční kanály
obchodní strategie

CHANGE/
LEADERSHIP MANAGEMENT

dopadová analýza
náklady změny
risk analýza
definice rolí
řízení priorit
budování kultury
interim management

HODNOTY

NADHLED
Vše souvisí a pokud vidíme vzájemné vazby, jsme schopni dobře řídit výsledek
OTEVŘENOST
Jen s pomocí upřímné otevřenosti lze společně dosáhnout velmi efektivně cíle a obohatit se navzájem
INTEGRITA
Konzistentní přístup umožňuje budovat dlouhodobě pevné hodnoty
INVENCE
Kreativita a kombinování přístupů vede k unikátním konceptům
POZITIVITA
Potěšení z lidského konání je nutnou podmínkou k dosažení vysoké kvality
SPIRITUALITA
Spatřovat v dění kolem nás smysl a chápat souvislosti ve vztahu k nám samotným
DF_transp
O MNĚ

Po více než dvaceti letech – nejen manažerských zkušeností – chci svou energii věnovat především činnosti a projektům, které mají nějaký širší či hlubší smysl. Velmi rád se podílím i s dalšími lidmi, ovšem nikoliv jen nutně, na kreativní práci, které nebrání v její realizaci sada nařízení a víceúrovňových rozhodování. Jsem zastánce samostatnosti s plnou odpovědností. Nemám obavy z velkých čísel – v rámci mé kompetence jsem řídil obraty v řádu stovek milionů korun ročně. Nabízím empatickou spolupráci, která je postavená na korektnosti a důvěře. K výzvám přistupuji z hlediska širších kontextů, zajímají mě okolní vlivy a zpětné dopady. Baví mě být v roli kouče pro své kolegy a taktéž mě naplňuje, být inspirován ostatními. Každou životní situaci vnímám jako součást rozvoje na své osobní cestě.

KOMPETENCE

20+ LET MANAŽERSKÝCH ZKUŠENOSTÍ
STRATEGICKÉ A KONTEXTUÁLNÍ UVAŽOVÁNÍ
POZITIVNÍ A PRAGMATICKÝ PŘÍSTUP
LEADERSHIP A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
EMPATIE
KREATIVITA A OTEVŘENOST
ZKUŠENOSTI Z MEZINÁRODNÍHO PROSTŘEDÍ
ANALYTICKÉ SCHOPNOSTI
PRODUCT MANAGEMENT & DEVELOPMENT
FINANČNÍ ANALÝZA
MERGERS & ACQUISITIONS (M&A)
PROFESIONALITA
0
CEO ANGAŽMÁ
0
OBRAT (mCZK/rok)
0
OSOB V TÝMU
0
KONTAKTŮ
Strategické uvažování, rozvojové strategie, business strategie, otevřenost, win-win, změnový management, transformační management, fúze a akvizice, koučování, analytické a intuitivní uvažování, holistický přístup, plánování, management, produktový management a vývoj, produktové měření, projektový management, finanční analytické schopnosti, reportování, řízení rizika, analytika, budování firemní kultury, řízení lidských zdrojů, týmový leadership, vztahový management, přístup dle kompetencí, softové dovednosti, sebeřízení, informační technologie, obchodní právo, autorské právo, znalost rebrandingu, B2b, b2c, služby, výrobní jednotky, e-commerce, veřejný sektor.
REFERENCE
DOPORUČENÍ
Martin Coufal
Bisnode
Regional Director CE

CHANGE MANAGEMENT A FÚZE
(7 SPOLEČNOSTÍ, 2 TRHY)

Na pozici General Manager pro ČR a SR v rámci skupiny Bisnode jsem v roce  2013 řídil konsolidaci a optimalizaci hlavních business procesů sjednocujících se 7 společností na dvou trzích. Změna se přímo týkala všech zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Bylo nutné zformovat nový management team. Došlo postupně k efektivnímu vytěžení zvolených obchodních synergií a skrytého marketingového potenciálu. Součástí transformačního zadání byla i částečná změna firemní kultury.

 

Formálně došlo ke dvěma základním fúzím, jejichž výsledkem bylo v důsledku fungování třech společností, oproti sedmi před transformací. Silně bylo třeba podporovat i branding nové značky.

 

Samotná formální transformace trvala několik měsíců. Díky výhodám sjednocování produktového portfolia byla o něco snazší než v jiných případech. Narovnání veškerých procesů trvalo přibližně dva roky.

 

Výsledkem transformační změny bylo vytvoření ekonomicky silných a stabilních společností, které jsou i na trhu vnímány jako kvalitní, spolehlivé a úspěšné.

I´m happy having chance to work with David from 2011 when we had acquired company Creditinfo which he led as CEO. Thanks to his skills and competencies David added a lot of value to Bisnode and is since 2013 responsible for Czech and Slovak activities of Bisnode.

 

David is team player with really good delegation skills. His leadership style is build on „leading through the team“ approach – always providing his colleagues space to grow and actively helping them in this. He is open & honest and he thrives when being provided by freedom and confidence to develop his area of responsibility. He is really succesful in translating complicated challenge to understandable problem and lead team to solve one – which helps in making for example strategy targets understandable through organization.

 

David is constantly developing himself following both new industry as well as leadership trends and he is able to transfer those and test them in real life and he can challenge himself and think out-of-the box when he sees sense and potential benefit of such step.

Almar Hilmarsson
Creditinfo International
CEO

REFRESH SPOLEČNOSTI

Na podzim 2009 mi byla nabídnuta nová výzva – převzetí řízení společnosti Creditinfo Czech Republic. Součástí zadání bylo zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti a její celkové oživení.

 

I v malém a mladém týmu (přibližně 60 zaměstnanců) bylo možné provést relativně rychle viditelné změny. První kroky byly zčásti organizační. Ty však byly následovány změnami obsahovými.

 

Zaměřili jsme se na produktové portfolio, obchodní politiku a marketingové nástroje. Součástí transformace byl i rebranding, který napomohl přinést zvýšení hodnoty společnosti i značky.

 

Byl nastartován ekonomický růst Creditinfa i na trhu, který byl poměrně značně roztříštěn. Úspěšné změny dále vyvrcholily nákupem společnosti ze strany skupiny Bisnode, které přinesla bezesporu zajímavou hodnotu na lokálním českém trhu.

I had the privilege of working with David for the last year and a half. I hired him as a managing director for our former company Creditinfo Czech Republic that we recently sold as a part of a transaction to Bisnode AB. David came into the company at a point were some changes were needed to modernize and refresh the product portfolio, sales strategy, pricing policies, terms and more or less give the company an overall overhaul. He managed within a year to do some drastic changes that delivered improved results and turned negative trends to positive trends. What was most remarkable was that he did a lot of changes without any disruption to the daily business.

 

David is very organized and efficient and very good at delegating tasks to the right people and enabling them to reach their goals. He is very open minded to new ideas but takes his time to digest things before putting them in motion ensuring that he is usually very successful with what he decides to do. David is one of the best managers that I have worked with in my 15 years carrier as a senior manager in different countries and I can recommend him with pleasure.

JOINT VENTURE SPOLEČNOST
(ZALOŽENÍ – DNES JEDNIČKA NA TRHU)

V roli CEO společnosti NEWTON Media, v rámci které jsem zodpovídal za tři trhy (český, slovenský a polský), jsem se osobně podílel na založení joint venture společnosti s názvem  Admosphere. Admosphere byl založen – v kooperaci s Mediaresearch s podíly 50:50 – s cílem vytvořit konkurenci na monopolním trhu monitoringu mediální inzerce a trh pro sebe získat.

 

Samotný rozjezd byl poměrně bolestivý, přípravná fáze zabrala přibližně 12 měsíců. Bylo nutné vytvořit celou procesní infrastrukturu. Paralelně se muselo vyjednávat s největšími klientskými hráči na trhu.

 

Po této fázi jsem se z projektu odpojil. Zpětným zrcátkem můžeme tento počin hodnotit velmi pozitivně. Cíl, který jsme si na začátku stanovili, byl v horizontu několika let splněn!

PRODUKTOVÝ DEVELOPMENT A MANAGEMENT
(JEDNIČKA NA TRHU)

V rané fázi mé manažerské kariéry, psal se rok 2001, jsem jakožto produktový manažer společnosti NEWTON I.T. dostal k dispozici surové torzo budoucího produktu – front end aplikace na distribuci mediálního monitoringu.

 

Na tehdejší dobu byl produkt modulární a umožňoval velmi dobrou personalizaci. Společně s malým týmem vývojářů jsme byli schopni toto řešení během 12ti měsíců posunout o značný kus dopředu.

 

Produkt samotný se nabízel českým zákazníkům velmi dobře a brzy se stal stěžejní distribuční i klientskou platformou, který přinášel – po prvotní fázi umisťování na trhu – obrat v řádu několika desítek milionů korun ročně.

 

Zmíněný produkt byl na velmi dlouhou dobu klíčovou platformou skupiny NEWTON Media .

Michal Wija
innovaleagel
Partner

KONSOLIDACE TRHU
(AKVIZICE KONKURENTŮ)

V roce 2014 v rámci své role General Managera pro ČR a SR skupiny Bisnode jsem se, v relativně krátkém časovém období (cca v rámci šesti měsíců), společně s úzkým specializovaným týmem podílel na akvizici dvou konkurenčních klientských portfolií a produktů.

 

Jednání, která v několika málo fázích byla v kritických momentech, skončila nakonec dle původního cíle a trhu bylo možné oznámit tyto akviziční úspěchy dokonce v rozmezí několika týdnů.

 

Cílem samotných akvizicí byl postupný transfer klientů ze stávajících konkurenčních platforem na platformy skupinové. Výsledek lze hodnotit velmi kladně. Došlo ke zvýšení kvality, kterou trh dostal, a taktéž k další hodnotné penetraci trhu a růstu ziskové marže.

I have known David for over four years. As an attorney, I worked with him for a company he led as country manager and board member on many projects, ranging from acquisition of a competitor, through launching new products, to arbitration proceedings against third parties. During our cooperation, I appreciated many of his personal qualities. David is a quick learner. He always sees the big picture. He is able to identify the important issues in unclear or rapidly changing situations and to address them efficiently.

 

Most of all, I would like to point out his ability to stay calm under pressure. In dealings with third parties, we experienced together a number of tense situations. His ability to almost ignore the pressure and stay focused was often crucial to achieving our goals, be it an advantageous contract for his company or success in arbitration proceedings. It has been a pleasure to work with David, and I am confident that he will be a great asset to any company that hires him.

KONTAKT
1

ZAVOLEJTE MI

+420 724 288 052